• <FORM>
 • <INPUT>
 • <OPTION>
 • <SELECT>
 • <TEXTAREA>

  <FORM>

  Parametry:

  ACTION, METHOD, NAME, TARGET

  Opis:

  Rozpoczyna formularz.
  ACTION - określa adres skryptu obsługującego formularz.
  METHOD - w zależności od skryptu powinien mieć wartość "get" lub "post".
  NAME - nazwa przez którą do formularza mogą odwoływać się skrypty w Javie.
  TARGET - określa nazwę ramki do której zostanie załadowany dokument zwrócony przez skrypt po wysłaniu formularza. Wartość "_blank" ładuje go do nowego okna, "_top" likwiduje ramki i wyświetla dokument w całym oknie.  <INPUT>

  Parametry:

  ALIGN, CHECKED, MAXLENGTH, NAME, SIZE, SRC, TYPE, VALUE

  Opis:

  Tworzy pole formularza, jego wygląd zależy od parametru TYPE:
  • TYPE="text" - jednowierszowe pole do wprowadzania tekstu.
  • TYPE="password" - podobnie jak wyżej, ale zamiast liter pojawiają się gwiazdki.
  • TYPE="checkbox" - małe pole do zaznaczania.
  • TYPE="radio" - podobnie jak wyżej, ale gdy pól tych występuje kilka o takiej samej nazwie, można zaznaczyć tylko jedno z nich.
  • TYPE="reset" - przycisk czyszczący zawartość formularza.
  • TYPE="submit" - przycisk wysyłający formularz.
  • TYPE="hidden" - pozwala na przekazanie dodatkowych parametrów do skryptu.
  • TYPE="image" - obrazek, którego kliknięcie powoduje wysłanie formularza. Dodatkowo wysyłane są współrzędne kliknięcia.
  Inne parametry mają znaczenie zależne od parametru type:
  ALIGN - przy TYPE="image" wyrównanie tekstu względem obrazka.
  CHECKED - przy TYPE="checkbox" lub "radio" domyślnie uaktywnia dane pole.
  MAXLENGTH - dla typu "text" lub "password określa maksymalną długość tekstu, który może wpisać użytkownik.
  NAME - nazwa pola, wymagana przy wszystkich typach oprócz "reset" i "submit".
  SIZE - przy typie "text" lub "password" określa długość pola.
  SRC - przy typie "image" określa adres obrazka.
  VALUE - w przypadku typów "submit" i "reset" określa tekst na przycisku, dla typu "checkbox" lub "radio" określa wartość przesyłaną do serwera, jeżeli pole jest zaznaczone.

  Przykład:

  <FORM NAME="formularz" METHOD="post" ACTION="skrypt.cgi">
  <INPUT TYPE="text" SIZE="3" MAXLENGTH="3"><BR>
  <INPUT TYPE="password" SIZE="8" MAXLENGTH="8"><BR>
  <INPUT TYPE="checkbox" CHECKED><INPUT TYPE="checkbox"><INPUT TYPE="checkbox" CHECKED><BR>
  <INPUT TYPE="radio" NAME="radio"><INPUT TYPE="radio" NAME="radio" CHECKED><INPUT TYPE="radio" NAME="radio"><BR>
  <INPUT TYPE="reset" VALUE="Wyczyść">
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="Wślij">
  <INPUT TYPE="hidden" NAME="nazwa" VALUE="treść parametru">
  </FORM>  <OPTION>

  Parametry:

  SELECTED, VALUE

  Opis:

  Definiuje możliwą opcję dla pola <SELECT>
  SELECTED - ten parametr powinien być ustawiony dla tylko jednej opcji - będzie ona domyślnie wybrana
  VALUE - wartość jaka zostanie przekazana do skryptu CGI po wysłaniu formularza

  Przykład:

  Zobacz przykład dla <SELECT>  <SELECT>

  Parametry:

  NAME, MULTIPLE

  Opis:

  Pozwala na wstawienie pola wyboru
  NAME - nazwa pola
  MULTIPLE - podanie tego parametru pozwala na wybranie kilku pozycji jednocześnie

  Przykład:

  <FORM>
  <SELECT MULTIPLE>
  <OPTION VALUE=p1>Pozycja 1</OPTION>
  <OPTION VALUE=p2 SELECTED>Pozycja 2</OPTION>
  <OPTION VALUE=p3>Pozycja 3</OPTION>
  </SELECT>
  </FORM>  <TEXTAREA>

  Parametry:

  NAME, ROWS, COLS

  Opis:

  Kilkuwierszowe pole do wpisywania tekstu.
  COLS - liczba kolumn pola.
  NAME - nazwa pola.
  ROWS - liczba rzędów pola.
  Wymagany jest znacznik końcowy, w bloku <TEXTAREA> można wpisać domyślną wartość dla tego pola.

  Przykład:

  <FORM> <TEXTAREA NAME="nazwa" ROWS="3" COLS="10">Tekst wewnątrz pola</TEXTAREA> </FORM>   

  Kurs udostępnił :
  http://ygreg.and.pl