<BASE>

Parametry:

HREF

Opis:

Określa adres wyjściowy dla odwołań względnych.

Przykład:

<BASE HREF=http://casandra.pagi.pl/> - teraz adres images/logo.jpg jest równoważny adresowi http://casandra.pagi.pl/images/logo.jpg<META>

Parametry:

CONTENT, HTTP-EQUIV, NAME, URL

Opis:

Element <META> służy do dodawania dodatkowych informacji do nagłówka. Często jest wprowadzany przez różne edytory HTMLa.

Przykład:

<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2"> - ustawia zestaw znaków na iso-8859-2 (obowiązujący standard polskich liter).
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5" URL="http://www.serwer.com/inna_strona.htm"> - po upływie 5 sekund od załadowania przenosi na stronę http://www.serwer.com/inna_strona.htm
<META NAME="description" CONTENT="Opis strony"> - opis strony pokazywany przez większość wyszukiwarek
<META NAME="keywords" CONTENT="słowo kluczowe 1, słowo kluczowe 2, jakiekolwiek słowo"> - słowa kluczowe, po wpisaniu któregoś z nich wyszukiwarka wyświetli między innymi tę stronę (oczywiście jeśli ją na niej zarejestrujesz)<NEXTID>

Parametry:

N

Opis:

Używany przez niektóre edytory HTMLa, pomijany przez przeglądarki.

Przykład:

<NEXTID N="7"><TITLE>

Parametry:

Opis:

Określa tytuł strony (wyświetlany na pasku tytułowym okna, obok nazwy przeglądarki).

Przykład:

<TITLE>To jest tytuł mojej strony</TITLE>

 

Kurs udostępnił :
http://ygreg.and.pl