<TABLE>

Parametry:

ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDER, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, CELLPADDING, CELLSPACING, COLS, FRAME, RULES, WIDTH

Opis:

Rozpoczyna tabelę.
ALIGN - jeżeli ma wartość "center" tabela jest wyśrodkowana, jeżeli "left" albo "right" to tabela jest położona zlewej lub prawej strony i oblana tekstem z prawej lub lewej.
BACKGROUND - obrazek służący jako tło dla tabeli.
BGCOLOR - kolor tła tabeli.
BORDER - grubość obramowania tebeli (BORDER="0" - tabela bez ramki, ustawienie domyślne).
BORDERCOLOR - Kolor obramowania.
BORDERCOLORDARK - ciemny kolor obramowania dla efektu 3D.
BORDERCOLORLIGHT - jasny kolor obramowania dla efektu 3D.
CELLPADDING - odległość pomiędzy brzegiem komórki a jej zawartością.
CELLSPACING - odległość między komórkami tabeli.
COLS - liczba kolumn tabeli. Parametr ten nie jest wymagany, ale może przyśpieszyć wyświetlenie tabeli.
FRAME - określa, które linie w obramowaniu tabeli powinny być rysowane:
 • VOID - bez zewnętrznego obramowania.
 • ABOVE - tylko obramowanie u góry.
 • BELOW - tylko obramowanie na dole.
 • HSIDES - obramowanie na górze i na dole.
 • LHS - obramowanie po lewej stronie.
 • RHS - obramowanie po prawej stronie.
 • VSIDES - obramowanie po bokach.
 • BOX - kompletne obramowanie.
 • BORDER - obramowanie tylko wokół tabeli.
RULES - informacje o liniach rozdzielających wewnątrz tabeli:
 • NONE - bez lini rozdzielających w tabeli.
 • GROUPS - linie pomiędzy grupami &tlTHEAD>, <TBODY>, <TFOOT> i <COLGROUP>.
 • ROWS - tylko poziome linie.
 • COLS - tylko pionowe linie.
 • ALL - wszystkie linie rozdzielające.
WIDTH - szerokość tabeli w pikselach lub procentach.<TBODY>

Parametry:

Opis:

Definiuje główną część tabeli.<TD>

Parametry:

ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, COLSPAN, NOWRAP, ROWSPAN, VALIGN, WIDTH

Opis:

Tworzy komórkę tabeli.
ALIGN - wyrównanie tekstu wewnątrz komórki. Możliwe wartości to "center", "left" i "right".
BACKGROUND - obrazek słżący jako tło.
BGCOLOR - kolor tła.
BORDERCOLORDARK - ciemny kolor obramowania dla efektu 3D.
BORDERCOLORLIGHT - jasny kolor obramowania dla efektu 3D.
COLSPAN - ilość kolumn, na które rozciąga się komórka.
NOWRAP - tekst wewnątrz komórki nie jast zawijany.
ROWSPAN - ilość wierszy, na które rozciąga się komórka.
VALIGN - pionowe wyrównanie zawartości komórki.
WIDTH - szerokość komórki.<TFOOT>

Parametry:

Opis:

Definiuje stopkę tabeli.<TH>

Parametry:

ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, COLSPAN, NOWRAP, ROWSPAN, VALIGN, WIDTH

Opis:

Tworzy komórkę tabeli, tak samo jak <TD>, z tym że zawartość komórki pisana jest pogrubioną czcionką.
ALIGN - wyrównanie tekstu wewnątrz komórki. Możliwe wartości to "center", "left" i "right".
BACKGROUND - obrazek słżący jako tło.
BGCOLOR - kolor tła.
BORDERCOLORDARK - ciemny kolor obramowania dla efektu 3D.
BORDERCOLORLIGHT - jasny kolor obramowania dla efektu 3D.
COLSPAN - ilość kolumn, na które rozciąga się komórka.
NOWRAP - tekst wewnątrz komórki nie jast zawijany.
ROWSPAN - ilość wierszy, na które rozciąga się komórka.
VALIGN - pionowe wyrównanie zawartości komórki. Możliwe wartości to "top", "middle", "bottom" i "baseline".
WIDTH - szerokość komórki.<THEAD>

Parametry:

Opis:

Definiuje nagłówek tabeli.<TR>

Parametry:

ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, VALIGN

Opis:

Następny wiersz tabeli.
ALIGN - wyrównanie tekstu wewnątrz komórek wiersza. Możliwe wartości to "center", "left" i "right".
BACKGROUND - obrazek słżący jako tło.
BGCOLOR - kolor tła.
BORDERCOLORDARK - ciemny kolor obramowania dla efektu 3D.
BORDERCOLORLIGHT - jasny kolor obramowania dla efektu 3D.
VALIGN - pionowe wyrównanie zawartości komórek wiersza. Możliwe wartości to "top", "middle", "bottom" i "baseline"

 

Kurs udostępnił :
http://ygreg.and.pl