<B>

Parametry:

Opis:

Tekst wyświetlany jest pogrubioną czcionką.

Przykład:

<B>Tekst pogrubiony</B>
Tekst pogrubiony<BIG>

Parametry:

Opis:

Tekst wyświetlany jest większą czcionką.

Przykład:

<BIG>Tekst powiększony</BIG>
Tekst powiększony<BLINK>

Parametry:

Opis:

Tekst migający, działa tylko pod Netscape Navigatorem.

Przykład:

<BLINK>Tekst migający</BLINK>
Tekst migający<BR>

Parametry:

CLEAR

Opis:

Powoduje przejście do następnego wiersza. Parametr CLEAR może mieć 4 wartości:
 • CLEAR="right" - kończy otaczanie tekstem obrazka po prawej stronie.
 • CLEAR="left" - kończy otaczanie tekstem obrazka po lewej stronie.
 • CLEAR="all" - kończy otaczanie tekstem wszystkich obrazków.
 • CLEAR="none" - bez wpływu na otaczanie tekstem obrazków, wartość domyślne.

Przykład:

Pierwsza linijka tekstu <BR> Druga linijka tekstu
Pierwsza linijka tekstu
Druga linijka tekstu

<IMG SRC="../images/sample.gif" ALIGN="left">
Tekst otaczający obrazek
<BR CLEAR=ALL>Tekst pod obrazkiem<CENTER>

Parametry:

Opis:

Tekst jest wyświetlany na środku ekranu, lub komórki tabeli w której się znajduje.

Przykład:

<CENTER>Tekst wyśrodkowany</CENTER>
Tekst wyśrodkowany<DIV>

Parametry:

ALIGN

Opis:

Parametr ALIGN może mieć 3 wartości:
 • ALIGN="center" - tekst wyśrodkowany, tak samo jak w poleceniu <CENTER>
 • ALIGN="left" - tekst wyrównany do lewej
 • ALIRN="right" - wyrównany do prawej

Przykład:

<DIV ALIGN="right">Tekst wyrównany do prawej</DIV>
Tekst wyrównany do prawej<FONT>

Parametry:

COLOR, FACE, SIZE

Opis:

Zmienia wielkość, kolor i czcionkę tekstu. Parametr COLOR określa kolor znaków, FACE czcionkę (można wpisać kilka nazw oddzielonych przecinkami, użyta zostanie pierwsza czcionka znaleziona w systemie użytkownika). SIZE określa rozmiar czcionki (od 0 do 7). Można określić rozmiar względem aktualnego rozmiaru, wstawiając przed cyfrą znak + lub -.

Przykład:

<FONT SIZE="5" COLOR="red">Czcionka czerwona o rozmiarze 5
<FONT SIZE="-2" COLOR="white">Czcionka biała o rozmiarze 3
</FONT>

Czcionka czerwona o rozmiarze 5 Czcionka biała o rozmiarze 3<H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>

Parametry:

Opis:

Określa nagłówki różnych poziomów. 1 jest wyświetlany największą czcionką, 6 najmniejszą. Oprócz zmiany wielkości czcionki nagłówki mogą mieć wpływ na indeksowanie strony w niektórych wyszukiwarkach.

Przykład:

<H2>Nagłówek 2 poziomu</H2>

Nagłówek 2 poziomu<I>

Parametry:

Opis:

Tekst wyświetlany jest pochyloną czcionką.

Przykład:

<I>

Tekst pochylony</I>
Tekst pochylony<OL>, <UL>, <LI>

Parametry:

<OL>: COMPACT, START, TYPE, <UL>: COMPACT, TYPE, <LI>: TYPE, VALUE

Opis:

Komendy te służą do tworzenia list, zostaną więc opisane razem.
<LI> - oznacza pozycje listy uporządkowanej(<OL>) lub nieuporządkowanej(<UL>). VALUE oznacza w przypadku listy uporządkowanej numer tej pozycji, TYPE zmienia sposób wyliczania w obrębie listy.
<OL> - lista uporządkowana (jej pozycje są automatycznie numerowane). Parametr TYPE określa sposób wyliczania:
 1. TYPE="1" - Cyfry arabskie
 2. TYPE="I" - Cyfry rzymskie , wielkie litery
 3. TYPE="i" - Cyfry rzymskie , małe litery
 4. TYPE="A" - Wielkie litery alfabetu
 5. TYPE="a" - Małe litery alfabetu
<OL> - lista nieuporządkowana. Parametr TYPE określa wygląd listy:
 • TYPE="disc" - kropka
 • TYPE="circle" - okrąg
 • TYPE="square" - kwadracik

Przykład:

<OL TYPE="I">
<LI>Pozycja 1
<LI>Pozycja 2
<LI>Pozycja 3
<LI TYPE="1" VALUE="10">Pozycja 4, tu cyfry rzymskie zostaną zastąpione arabskimi, a to pole otrzyma numer 10
<LI TYPE="1">Pozycja 5
</OL>
 1. Pozycja 1
 2. Pozycja 2
 3. Pozycja 3
 4. Pozycja 4, tu cyfry rzymskie zostaną zastąpione arabskimi, a to pole otrzyma numer 10
 5. Pozycja 5<MARQUEE>

Parametry:

ALIGH, BEHAVIOR, BGCOLOR, DIRECTION, HEIGHT, HSPACE, LOOP, SCROLLAMOUNT, SCROLLDELAY, VSPACE, WIDTH

Opis:

Przesuwający się napis.
ALIGN - określa w jaki sposób zostanie wyrównany tekst otaczający przesuwający się napis. Możliwe wartości:
 • ALIGN="top" - tekst wyrównany do górnej krawędzi ruchomego napisu.
 • ALIGN="middle" - tekst na wysokości środka przesuwającego się napisu.
 • ALIGN="bottom" - tekst na wysokości dolnej krawędzi przesuwającego się napisu.
BEHAVIOR - steruje zachowaniem tekstu. Możliwe wartości:
 • BEHAVIOR="scroll" - tekst przesuwa się ciągle w tę samą stronę, zaczynając od początku, gdy wyjedzie poza ekran.
 • BEHAVIOR="slide" - tekst przesuwa się w jedną stronę i staje po osiągnięciu brzegu pola.
 • BEHAVIOR="alternate" - tekst przesuwa się tam i z powrotem.
BGCOLOR - kolor tła dla obszaru z napisem
DIRECTION - kierunek ruchu napisu. Możliwe wartości:
 • DIRECTION="left" - napis pojawia się z prawej strony pola i przesuwa się w lewo.
 • DIRECTION="right" - napis pojawia się z lewej strony pola i przesuwa się w prawo.
HEIGHT - wysokość pola w którym przesuwa się tekst. HSPACE - lewy i prawy margines pola. LOOP - określa ile razy tekst przewinie się przez pole, dla -1 tekst przewija się stale. SCROLLAMOUNT - odległość pomiędzy kolejnymi wyświetleniami tekstu. SCROLLDELAY - czas między kolejnymi wyświetleniami tekstu w milisekundach VSPACE - górny i dolny margines pola WIDTH - szerokość pola

Przykład:

<MARQUEE BEHAVIOR="alternate" BGCOLOR="darkblue" WIDTH="200" SCROLLDELAY="5" SCROLLAMOUNT="3">
Przesuwający się napis
</MARQUEE>

Przesuwający się napis<MULTICOL>

Parametry:

COLS, GUTTER, WIDTH

Opis:

Ustawia tekst w pionowe kolumny, ale niestety tylko pod Netscape Navigatorem (Qrde, ale mnie ten Micro$oft denerwuje! - przypis autora). Parametr COLS określa ich liczbę, GUTTER odstęp między nimi natomiast WIDTH - szerokość kolumny

Przykład:

<MULTICOL COLS=2 WIDTH=60% GUTTER=5>Tekst ustawiony w kolumny. Żeby dobrze pokazać działanie tej komendy potrzeba długiego tekstu, więc wypisuje tu właśnie taki tekst, chociaż mam coraz większe wrażenie, że to co pisze jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek sensu.</MULTICOL>
Tekst ustawiony w kolumny. Żeby dobrze pokazać działanie tej komendy potrzeba długiego tekstu, więc wypisuje tu właśnie taki tekst, chociaż mam coraz większe wrażenie, że to co pisze jest całkowicie pozbawione jakiegokolwiek sensu.<NOBR>, <WBR>

Parametry:

Opis:

Tekst wewnątrz bloku <NOBR> nie jest zawijany, poza miejscami określonymi przez <WBR>

Przykład:

<NOBR>Ten tekst, mimo że <WBR>jest niesamowicie <WBR>długi będzie się<WBR> zawijał tylko w określonych <WBR> miejscach. Może to chyba być przydatne, <WBR>choć w tym momencie <WBR>nie wiem do czego.</NOBR>
Ten tekst, mimo że jest niesamowicie długi będzie się zawijał tylko w określonych miejscach. Może to chyba być przydatne, choć w tym momencie nie wiem do czego.<P>

Parametry:

ALIGN

Opis:

Definicja akapitu. Parametr ALIGN określa wyrównanie tekstu:
 • ALIGN="left" - tekst wyrównany do lewej.
 • ALIGN="right" - tekst wyrównany do prawej.
 • ALIGN="center" - tekst wyśrodkowany.

Przykład:

<P ALIGN="right">Tekst wyrównany do prawej strony</P>

Tekst wyrównany do prawej strony<PRE>

Parametry:

Opis:

Tekst wyświetlany czcionką monospace, jako już sformatowany. Nie jest łamany automatycznie, następujące po sobie spacje są wszystkie wyświetlane.

Przykład:

<PRE>Tekst        preformatowany
2 linijka
3 linijka

5 linijka</PRE>

Tekst    preformatowany
2 linijka
3 linijka

5 linijka

Tekst pogrubiony<SMALL>

Parametry:

Opis:

Tekst pomniejszony.

Przykład:

<SMALL>Tekst pomniejszony</SMALL>
Tekst pomniejszony<STRIKE>

Parametry:

Opis:

Tekst przekreślony.

Przykład:

<STRIKE>Tekst przekreślony</STRIKE>
Tekst przekreślony<SUB>

Parametry:

Opis:

Tekst obniżony.

Przykład:

Tekst normalny <SUB>Tekst obniżony</SUB>
Tekst normalny tekst obniżony<SUP>

Parametry:

Opis:

Tekst podwyżony.

Przykład:

Tekst normalny <SUP>Tekst podwyżony</SUP>
Tekst normalny tekst podwyżony
Tekst podwyżony przydaje się przy wielu rzeczach, na przykład prawie każdy wie, że 2<SUP>3</SUP>=8
Tekst podwyżony przydaje się przy wielu rzeczach, na przykład prawie każdy wie, że 23=8<U>

Parametry:

Opis:

Tekst wyświetlany jest podkreśloną czcionką.

Przykład:

<U>Tekst podkreślony</U>
Tekst podkreślony

 

Kurs udostępnił :
http://ygreg.and.pl