13. Zmienne predefiniowane

Perl ma pewien zbiór zmiennych predefiniowanych. O wszystkich można przeczytać w manualu. Oto niektóre z nich :

	$_ Domyślny argument funkcji i struktur.
        $liczba Kolejne dopasowane podciągi z wyrażenia regularnego.
        $. Numer linii w ostatnio czytanym pliku.
	$? Status ostatniego wywołania systemowego. Niższe bajty zawierają
		numer sygnału, wyższe status zakończenia
	$$ PID skryptu
	$< rzeczywisty ID użytkownika uruchamiającego skrypt
	@ARGV Lista argumentów skryptu. $ARGV[0] jest pierwszym argumentem,
		nie jak w C, nazwa programu. Nazwa kryje się pod $0
	%ENV Wykaz zmiennych środowiska