2. Podstawowa składnia

Perl jest, podobnie jak C, językiem bez ścisłego formatu. Nie występuje w nim struktura linii używana w Fortranie. Zwyczajowym rozszerzeniem dla plików Perla jest .pl. Pierwsza linia skryptu powinna wyglądać następująco:

		#!/usr/local/bin/perl
lub
               #!/usr/bin/perl
W zależności od tego gdzie znajduje się interpreter. Każda komenda musi kończyć się średnikiem (;). Tekst rozpoczynający się od znaku hash (#) jest traktowany jako komentarz. Bloki kodu, które obejmują ciało warunkowe lub pętle są ograniczane nawiasami podobnie jak w C ({...}).