KESS - projektowanie stron w PHP i HTML.

 
 
DOKUMENTACJE:

 Apache Manual
 PHP Manual
 MySQL Manual
 SQLite Manual
 Perl Manual
 Java Script Manual
 
 

 
 
KURSY:
 

HTML
CSS
JAVA Script
PERL 1
PERL 2
MySQL
MySQL - Online

PHP
 
 

 
 
POMOC:

 KILKA PORAD
 FTP
 Serwery Wirtualne
 
 

 
 
PARTNERZY:

PHP Solutions

KESS

Wydawnictwo HELION

PHP 5

PhpByBastek

PROGRAMOSY.PL

 
 

 
 
Piątek, 24 maj 2024 r.
Kurs PHP

Kurs PHP

 

Wprowadzenie
Dla kogo jest ten kurs?
Czym są akrypty PHP?

Część 1 - Składnia języka
Jak umieścić skrypt PHP na stronie
Najprostszy skrypt
Komentarze
Wykorzystanie zmiennych
Tablice
Operatory i wyrażenia
Tworzenie funkcji
Zmienne w funkcjach
Zwracanie wartości

Część 2 - Warunki i pętle
Instrukcja warunkowa if/else
Operatory logiczne
Pętla while
Pętla do..while
Pętla for
Instrukcje break i continue
Instrukcja switch

Część 3 - Formularze i poczta
Obsługa formularzy
Wysyłanie poczty
Wysyłanie formularza pocztą

Część 4 - Dostęp do plików
Uprawnienia
Otwieranie plików
Odczyt z pliku
Zapis do pliku
Blokowanie plików
Inne funkcje
Prosty licznik tekstowy

Część 5 - Obsługa grafiki, HTTP cookies
HTTP cookies
Licznik tekstowy odporny na odświeżanie
Obrazki w formacie GIF
Licznik graficzny

Część 6 - Prosty chat
Ogólny zarys skryptu
Użyte pliki HTML
Wyświetlanie treści rozmowy
Dodawanie nowej linii
Rozróżnianie użytkowników
Kolory
Gotowy skrypt
Zakończenie

 

Kurs udostępnił :
http://ygreg.and.pl
 
 


 
 
DOWNLOAD:


KRASNAL Serv


- SERWER 1
 (2.7)
- SERWER 2
 (2.7)
- SERWER 3 (2.7)

Plik zajmuje 25 MB

KRASNAL Pack 2.0

- Blue Dragon (2.2.0)
- Fusion (5.0.1)
- Geeklog (1.3.11)
- IPB (1.3.1)
- IPB (2.0.0)
- jPortal (2.3.1)
- Mambo (4.5.1b)
- phpBB2 by Przemo (1.9.2)
- PHP Nuke (7.5)
- Post Nuke (0.726)
- XOOPS (2.0.9.2)

KApache 2.0.50
Apache 2.0.50 dla Krasnala

KApache 1.3.41
Apache 1.3.41 dla Krasnala

KPHP 4.4.0
PHP 4.4.0 dla Krasnala

KPHP 5.2.17
PHP 5.2.17 dla Krasnala

KMySQL 4.1.11
MySQL 4.1.11 dla Krasnala

KMySQL 5.5.29
MySQL 5.5.29 + phpMyAdmin 3.5.7 dla Krasnala

Ścieżki - (D,E,F,G)

Pliki konfiguracyjne dla ścieżek (D,E,F,G):\USR

Deinstalator
Deinstalator Serwera Krasnal

 
 

 
 
LINKI:
 
WebInside.PL
Portal  PHP
WebHelp
KESS
PHP by Bastek
HotScripts
WebMade
Webdeveloper
Siteql
Wirtu@ls
 


APACHE  KRASNAL Serv  MySQL PHP

Copyright © 2001 - 2024 by Pablo